...

DLitwiński Asenizacja Wypompowanie i wywóz szamba. Szczecin i okolice

ASENIZACJA – WYWÓZ SZAMBA

Na czym polega asenizacja?

Asenizacja jest działaniem, które polega na skutecznym usunięciu płynnych nieczystości z zbiornika (dołu kloacznego) znajdującego się pod powierzchnią ziemi.  Należą do nich przydomowe szamba i oczyszczalnie ścieków, zakłady produkcyjne oraz gospodarstwa rolne Do tej czynności używa się specjalistycznego auta asenizacyjnego tzw. szambowozu, którym nieczystości wywozi się do punktów zlewnych. W rezultacie  tam podlegają utylizacji

Kto podlega obowiązkowi wywozu nieczystości płynnych?

Jesteś już właścicielem, najemcą wymarzonej nieruchomość.  Wszystko w porządku. Jednak pamiętaj , kiedy dom nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. W związku z taką sytuacją  tym obowiązuje Was opróżnianie zbiornika do gromadzenia nieczystości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Jak często należy opróżniać zbiorniki bezodpływowe?

Tą czynność wykonywać systematycznie w zależności od potrzeb wynikających z pojemności zbiornika orz ilości wytwarzanych ścieków na danej posesji. Chcesz wiedzieć jaki jest bezpieczny poziom szamba? aby uniknąć przepełnienia i wylewania się nieczystości. Niepotrzebnych nerwów związanych z zamówieniem wywozu na ostatnią chwilę. Kary finansowej za zanieczyszczanie środowiska i przy okazji gleby sąsiada na przyległej posesji.  Reasumując,  zainwestuj w profesjonalny czujnik monitorujący zapełnienie zbiornika bezodpływowego.

Kto jest uprawniony do kontroli częstotliwości opróżniania szamba?

Na pewno Takim organem jest Urząd Miasta lub Urząd Gminy. Prawdopodobnie po jakimś czasie zawita do posiadanej  nieruchomości kontrolujący urzędnik.  Zapewne będzie wymagał dokumentów, które potwierdzą systematyczny wywóz szamba (zawarta umowa, potwierdzone płatności za rachunki i faktury Vat). Nie stosując się do tego obowiązku, niewątpliwie  narażasz się na karę grzywną na podstawie art.10ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Nie zapomnij złożyć zgłoszenia do Ewidencji zbiorników bezodpływowych.           

Nie traktuj szamba jak kosza na śmieci, ponieważ szybko się zapcha.

Co najczęściej ludzie spłukują w toalecie?

Krótka czarna lista: resztki jedzenia, waciki, szmaty, artykuły higieniczne (podpaski, podkładki, patyczki do uszu), chusteczki z celulozy, lekarstwa, farby, oleje. Takim  działaniem chcą uniknąć wyjścia do śmietnika. Spłuczę i sprawa załatwiona. Nikt nic nie widzi, dlatego do puki się nie zapcha mogę to robić. Tak myślą niektórzy ludzie.

Podsumowując, co możesz spłukać w toalecie? 

  1. woda użyta do mycia i prania
  2. woda użyta do zmywania naczyń
  3. mocz, kał
  4. papier toaletowy
asenizacja
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.