...

DLitwiński Asenizacja Wypompowanie i wywóz szamba. Szczecin i okolice

Asenizacja Szczecin

Ogródki działkowe
Prywatne posesje

Wywóz szamba

Zadzwoń i zamów

Płatności

Prawidłowo wypełnij formularz przelewu za usługę asenizacyjną

PKO BP 42 1020 4795 0000 9602 0404 7064

Paragon ( tytułem proszę wpisz: adres i datę wykonania usługi)Nie pamiętasz daty wywozu, wpisz datę zamówienia

Faktura ( tytułem  proszę wpisz numer wystawionej faktury)

Dziękujemy

Firma

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

Dariusz Litwiński

NIP 8511072708

REGON 811632979

ul. Gdańska 25

70-661 Szczecin

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.